Krycí lak červený JE705, 100 g

Slouží k ochraně částí šperku před nežádoucím pokovením. Jednoduše dosáhnete vícebarevného pokovení šperku. Vhodný pro použití s lázněmi, které se nemusí zahřívat.

Zobrazit více
Počet ks: Do košíku
10444.png

Slouží k ochraně částí šperku před nežádoucím pokovením. Jednoduše dosáhnete vícebarevného pokovení šperku. Vhodný pro použití s lázněmi, které se nemusí zahřívat.

Krycí lak lze ředit (i odstraňovat) acetonovým ředidlem.

Pouze pro odborné/profesionální použití.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:
ethyl-acetát; n-butyl-acetát; propan-2-ol; 2-methylpropan-1-ol

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.

Mohlo by vás také zajímat

Ředidlo pro krycí lak JE725

Používá se k odstranění krycích laků JE703 a JE705.

Používá se k odstranění krycích laků JE703 a JE705.

10365.png
Kód: 10365
303 Kč s DPH
250 Kč
Počet ks: Koupit

Drát Cu fixační 0,5 mm, 1 kg

Měděný drát (0,5 mm) na vázání malých kusů.

Měděný drát (0,5 mm) na vázání malých kusů.

10456.png
Počet ks: Koupit

Držák na teplotní čidlo

Držák na teplotní čidlo vhodný pro přístroje Comfort II, Comfort V, Digital II, Digital V…

Držák na teplotní čidlo vhodný pro přístroje Comfort II, Comfort V, Digital II, Digital V nebo 2 litrové a 5 litrové zařízení.

10448a.png
Počet ks: Koupit

Filtrační papír bílý, pr.320 mm

Bílý filtrační papír se zvláštním povrchem, který snižuje dobu filtrace.

Bílý filtrační papír se zvláštním povrchem, který snižuje dobu filtrace.

10472.png
Kód: 10472
47,20 Kč s DPH
39,00 Kč
Počet ks: Koupit

Filtrační systém pro zachycení Rhodia

PS nálevka a sběrná nádoba

PS nálevka a sběrná nádoba

16927.png
Počet ks: Koupit

Karbonový prášek, JE698

Přípravek k odstranění organických nečistot z lázní pro galvanické pokovení. Balení 40 g.

Přípravek k odstranění organických nečistot z lázní pro galvanické pokovení. Balení 40 g.

10384.png
Počet g: Koupit

Krycí lak modrý JE703, 100 g

Slouží k ochraně částí šperku před nežádoucím pokovením. Jednoduše dosáhnete…

Slouží k ochraně částí šperku před nežádoucím pokovením. Jednoduše dosáhnete vícebarevného pokovení šperku. Vhodný pro použití s lázněmi, které se zahřívají.

17953_kryci_modry_lak.png
Počet ks: Koupit

Přísada pro Rhodium bílé JE88

Oživující tekutina pro rhodiové lázně po filtraci.

Oživující tekutina pro rhodiové lázně po filtraci.

16904.png
 
Skladem
Od 351 Kč s DPH
Od 290 Kč

RM01 - kabel černý s krokodýlkem

Kabel vhodný pro rhodiový stroj RM01.

Kabel vhodný pro rhodiový stroj RM01.

18007.png
Počet ks: Koupit

RM01 - kabel červený

Kabel vhodný pro rhodiový stroj RM01.

Kabel vhodný pro rhodiový stroj RM01.

10480.png
Počet ks: Koupit
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace