Kompaund SC5

Komponent určený k jemnému broušení a leštění namokro.

Zobrazit více
SC5.png

Varianty produktu

Kód Název Cena Cena s DPH ks
15662
15662.jpg
Kompaund SC5, 1 l více než 50 ks
Ihned na prodejně
Ověřit dostupnost
Přidat do nákupního seznamu
186 Kč 225 Kč
15662
17174
17174.png
Kompaund SC5, 5 l Není Skladem
Ověřit dostupnost
Přidat do nákupního seznamu
690 Kč 835 Kč
17174
11527
11527.png
Kompaund SC5, 20 l 3-5 ks
Přidat do nákupního seznamu
2 070 Kč 2 505 Kč
11527
Do košíku

Komponent určený k jemnému broušení a leštění namokro.

SC5 je vhodný pro jemné broušení a leštění. Přidává se do diskových odstředivých strojů určených pro mokrý proces. Během broušení přispívají ke tvorbě čistých, světlých a nekorodujících povrchů.Díky své pěnivosti se používá hlavně ve šperkařském průmyslu. Má rozjasňující efekt, je vhodný pro veškeré neželezné kovy.

Hodnota pH: 6.

Při odběru nad 60 l si vyžádejte individuální cenu.

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Pouze pro profesonální/odborné použití.

Mohlo by vás také zajímat

Kompaund SC13

Univerzální komponent určený k broušení a leštění namokro.

Univerzální komponent určený k broušení a leštění namokro.

15665,15666,16521.png
 
Skladem
Od 225 Kč s DPH
Od 186 Kč

Kompaund SC4

Univerzální komponent, který se používá pro mokré leštění i broušení, ale také pro…

Univerzální komponent, který se používá pro mokré leštění i broušení, ale také pro magnetické leštění.

15657a.png
Od 225 Kč s DPH
Od 186 Kč

Kompaund SC6 K, 1 l

Kompaund určený k broušení namokro.

Kompaund určený k broušení namokro.

11528.png
Kód: 11528
1 327 Kč s DPH
1 097 Kč
Počet ks: Koupit

TS25 prášek do omílacích bubnů, 1 kg

Prášek určen do rotačních a vibračních zařízení.

Prášek určen do rotačních a vibračních zařízení.

11447.JPG
Počet ks: Koupit
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace