IF-PortableRL

Mobilní měření s vysokým rozlišením.

IF-PortableRL je optický 3D měřicí systém pro zajištění kvality mikrostrukturovaných povrchů. Uživatelé mohou kontrolovat plochu měření do 50×50×25 mm. Systém se používá pro zakřivené i ploché komponenty. Sada baterií dovoluje flexibilní použití a mobilní polohování, což umožňuje použití systému, kdekoliv je to zapotřebí. Velký rozsah vertikálního skenování dovoluje měření různých typů a forem geometrie. Mimo jiné je použití možné pro kontrolu tlakových desek, měření asfaltu, zajištění kvality turbín nebo listů rotorů, 3D měření oceli a dílů karosérií.

product-PortableRL.png
Princip měření bezkontaktní, optické, trojrozměrné, na bázi Focus-Variation
Objem polohování (X × Y × Z) 50 mm x 50 mm x 25 mm = 62500 mm³
Zvětšení objektivu 10x 20x 50x 2x SX 5x AX 10x AX 20x AX 50x SX
Pracovní vzdálenost [mm] 17,5 16 10,1 34 34 33,5 20 13
Rozsah laterálního měření (X,Y) [mm]
(X x Y) [mm²]
2
4
1
1
0,4
0,16
10
100
3,61
13,03
2
4
1
1
0,4
0,16
Vertikální rozlišení [nm] 150 75 50 3500 460 170 90 70
Přesnost kroku výšky (1 mm) [%] n/a 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Min. měřitelná drsnost (Ra) [µm] 0,55 0,25 0,2 n/a n/a 0,65 0,3 0,25
Min. měřitelná drsnost (Sa) [µm] 0,3 0,15 0,1 n/a n/a 0,35 0,15 0,13
Min. měřitelný poloměr [µm] 5 3 2 20 10 5 3 2

Měření tvaru a drsnosti

Měřicí systémy Alicona nabízejí kombinaci funkcí pro měření povrchu i souřadnic kombinovaná v jednom systému. Díky tomu bude zajištění kvality nákladově efektivnější a snadněji proveditelné a dosažení výsledků bude efektivnější.

Měření strmých boků

K pozitivnímu ovlivnění měření je využíváno světlo přicházející z různých směrů. Kromě toho měření maximálního úhlu boku není omezeno numerickou aperturou. V závislosti na povrchu můžete změřit až 87 °.

Focus-Variation kombinuje malou hloubku ohniska optického systému s vertikálním skenováním pro zajištění topografických a barevných informací zajištěných pomocí různých ohnisek. Hlavní komponentou systému je přesná optika obsahující různé systémy čoček, které lze vybavit různými objektivy pro umožnění měření s různým rozlišením.

Celosvětově se průmysl setkává s potřebou výroby komplexních supermoderních výrobků s přesnými tolerancemi a vysokým stupněm automatizace. Z toho vychází vysoký tlak na společnosti, aby investovaly do nejmodernější výrobních prostředků, které umožní efektivní výrobní procesy i efektivní management zdrojů. In-line metrologie dosažená kombinací robota a optického senzoru s vysokým rozlišením a výroba se zpětnovazební regulací jsou klíčem k úspěchu – zejména pro miniaturizované výrobky.

Základem koncepce je metrologie integrovaná do výroby, která je v rozporu s klasickým pojetím výroby a zajištěním kvality jako dvou nezávisle zajišťovaných procesů. Metrologicky existuje několik požadavků, které je nutno splnit pro zajištění údajů o procesu výrobku v reálném čase.

Za prvé, měření musí být založena na ploše místo na profilu. Za druhé, měření musí být vysledovatelná, ve vysokém rozlišení a vysoké opakovatelnosti. Za třetí, musí být zajištěna vysoká rychlost měření i velký počet zpracovávaných bodů měření.

Focus-Variation od společnosti Alicona je navržen tak, aby tyto požadavky přesně splnil, a tak umožnil interakci mezi strojem a měřením. Focus-Variation nabízí vysoké vertikální rozlišení pro malé i velké objemy měření, což je kritické pro úspěšnou interakci. U pokročilých výrobních procesů je také nutno vzít v úvahu způsobilost k měření komplexních komponent se strmými boky a měnícími se fokálními vlastnostmi. Dále je Focus-Variation vhodný pro měření s vysokým rozlišením ve výrobě. Měřicí systémy Alicona jsou odolné vůči vibracím, nejsou citlivé na okolní světlo a mohou být snadno integrovány do stávajících systémů.

Výrobky jsou vyráběny správně již napoprvé.

Výroba se zpětnovazební regulací je zajištěna pomocí optického měřicího senzoru vhodného do výroby, který je přímo integrován do obráběcího centra, což umožňuje automaticky optimalizovanou výrobu a až čtyřnásobné zvýšení přesnosti obrábění. Komponenty jsou měřeny přímo ve stroji a interní měření vyhodnocuje možné odchylky od požadované geometrie. Na základě interního vyhodnocení stroj automaticky modifikuje procesní parametry pro další zpracování. Důležité informace v reálném čase o stavu procesu a výrobku jsou dosaženy pomocí rychlého zajištění spolehlivých dat měření. Vadné obrobky jsou brzy rozpoznány, čímž dochází k úspoře nákladných zdrojů.

Další možností dosažení plně automatického zajištění kvality integrovaného do výroby nabízí robot na bázi metrologického řešení. Robot umožňuje flexibilní umístění měřicího systému, což umožňuje jeho použití v montážní lince. V jednom měřicím cyklu lze tak proměřit všechny nezbytné parametry v různých polohách. Také lze měřit jeden zvolený parametr u několika obrobků pomocí jediného příkazu. Okamžité vyhodnocení i zde ukáže, zda jsou všechny hodnoty uvnitř geometrických tolerancí. Podobně jako u koncepce se zpětnovazební regulací závisí měření s vysokým rozlišením také u komplexních komponent na optické metrologii připravené pro výrobu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace