3D měření tvaru a drsnosti

Optická metrologie umožňuje bezkontaktní, opakovatelné a sledovatelné 3D měření. Úplné měření tvaru (360°) je možné pomocí pokročilých upínačů. Prokazatelnému zjištění kvality povrchu napomáhá vizualizace pomocí barevného spektra. Inteligentní osvětlovací technika umožňuje optimalizované osvětlení ploch s krátkou dobou expozice, což vede k rychlému měření. Nejnovější technologie dokáží bez manipulace s dílem měřit i povrchové vlastnosti strmých boků s úhly většími než 90°, poradí si i s vysoce reflexními nebo transparentními povrchy.

Měření základní geometrie

Pomocí měřicích systémů Alicona lze mimo jiné provádět následující měření: měření obrysu, měření tvaru profilu, měření rozdílu, měření 3D tvaru. Kromě toho jsou přístroje Alicona schopné interpretovat a kvantifikovat stanovení geometrických rozměrů a tolerancí.

 • Přímost
 • Rovinnost
 • Kruhovitost/Ovalita
 • Povrchový profil

Povrchová a plošná drsnost

Drsnost důležitá pro funkčnost dílu. Alicona nabízí plošné optické měření s vysokým rozlišením. Bez ohledu na měřítko mají všechny povrchy několik na sobě nezávislých základních vlastností, jejichž poměr definuje, jak je obrobek vhodný pro určitou funkci.To umožňuje udržitelné posouzení výrobního procesu.

 • výstupky nebo jiné geometrické útvary
 • vlnitost 
 • drsnost

Strmé boky

Vynikajících výsledků měření dosahují systémy Bruker Alicona díky maximálnímu využití odraženého  světla. Měření strmých boků tak není omezeno clonou objektivu. Technologie Focus-Variation umožňuje měřit povrchy s úhlem sklonu až 87°, Vertical Focus Probing dokáže spolehlivě skenovat i boky se strmostí větší než 90° a to i u reflexních či průhledných materiálů.

 • Měření povrchů s úhlem sklonu větším než 90°
 • Měření mikrootvorů

Řezné hrany

Po výrobě vrtáků nebo frézovacích nástrojů např. broušením, nejsou břity ještě připraveny k obrábění. Na řezné hraně se vyskytuje mnoho defektů, které je potřeba vhodnou povrchovou úpravou odstranit. Optická metrologie umožňuje bezkontaktní, opakovatelné a sledovatelné 3D měření řezných nástrojů.

 • Poloměr břitu
 • Chipping
 • Drsnost v drážce
 • Droplety

Porovnání získaných dat s CAD modelem

Měření rozdílu (ověření odchylky tvaru) slouží k numerickému porovnání dvou různých tvarů. Typickým použitím je měření opotřebení před a po použití řezného nástroje. Uživatelé také měří odchylky tvaru od datové sady CAD nebo referenčního modelu. Modul se rovněž používá v oblasti reverzního inženýrství.