Povrchová úprava

Omílání je proces obrábění, při kterém dochází k vyhlazení povrchu, odjehlení a zaoblení hran dílů. 

Leštění drobných obrobků se odehrává v jedné nádobě společně s brusnými nebo lešticími médii a kompaundem ředěným vodou. Oscilačním nebo rotačním pohybem procesní nádoby vzniká mezi obrobkem a leštícími médii relativní pohyb, při kterém dochází k obrábění povrchu. Větší obrobky, které se nemohou zpracovávat výše uvedeným způsobem, se k procesu upínají jednotlivě a obrábějí se v zařízeních pro proudové nebo vlečné omílání. 

 

Díky inovativním technologiím společnosti OTEC Präzisionsfinish GmbH, světového leadera v oblasti povrchových úprav, společně najdeme  optimální řešení finálních povrchových úprav vašich obrobků.

DISKOVÁ-ODSTŘEDIVÁ-ZAŘÍZENÍ--1000x1000.png

Odstředivá omílací zařízení

K hromadnému opracování povrchu drobných obrobků dochází omíláním v sypkém materiálu. Za mokra i za sucha je diskové omílání 20x efektivnější. 

VLEČNÁ-OMÍLACÍ-ZAŘÍZENÍ-1000x1000.png

Vlečná omílací zařízení

Obrobky se upnuté do držáků řízeně pohybují v brusném nebo lešticím médiu. Proces je ideální pro leštění, broušení a přesné zaoblování hran.

SF_3RLS_automatic.jpg

Proudová omílací zařízení

Rotující obrobky se pohybují v proudícím brusném či lešticím médiu. Výhodou jsou nejkratší procesní časy, automatizace a snadná integrace do sériové výroby. 

ŽLABOVÉ-VIBRÁTORY-1000x1000.png

Žlabové vibrátory

Inovativní technologie s obzvláště silným pohonem dokáže docílit až o 30 % kratších procesních časů.