Separace

Po skončení procesu povrchové úpravy dílů hraje velmi důležitou roli následná separace obrobků od brusných a lešticích materiálů. Know-how a zvolená technologie mají často zásadní vliv i na bezpečnost procesu. Zařízení pro separaci od společnosti OTEC jsou založeny na třech základních funkčních principech: vibrační (Unisepa a sítová separace SSR), magnetická a proudová separace (řada FS).


Společně s našimi specialisty Vám pomůžeme na základě praktických pokusů najít pro separaci optimální řešení .

FS-FLOW-SEPARATION-SERIES.png

Proudová separace

Umožňuje oddělení obrobků a procesních médií během několika minut zcela automaticky proudem vody.

Unisepa.png

Unisepa

Separace procesních médií a obrobků pomocí regulovaných vibrací.

MSR-MAGNETIC-SEPARATING-BELT.png

Magnetická separace

Spolehlivé oddělí feromagnetické obrobky a procesní média pomocí silného magnetu.

SÍTOVÁ-SEPARACE-SSR.png

Sítová separace

Několikastupňová sítová separace s nejvyšším koeficientem oddělování.