Využití

Precizní povrchová úprava

Finální úprava povrchu komponent metodou omílání dokáže zlepšit celkovou kvalitu povrchu vyrobených dílů.

 • zvětšení styčné plochy
 • nižší tření
 • menší opotřebení

Sjednocování povrchů

Ideální proces před finální povrchovou úpravou dílu, díky kterému zmizí stopy po obráběcích nástrojích a vyhladí se škrábance.

 • příprava na finální povrchovou úpravu
 • jednotný povrch
 • odstranění stop po obráběcích nástrojích
 • zvýšení kvality povrchu

Rektifikace řezných nástrojů

Úprava mikrogeometrie nástroje pomocí řízeného zaoblení řezné hrany. Díky této úpravě nástroj získává:

 • vyšší odolnost
 • delší životnost
 • stabilizace
 • atraktivní vzhled

Leštění

Finální povrchová úprava povrchu komponent při minimálním úběru materiálu.

 • snížení drsnosti
 • snížení tření a opotřebení
 • přesné lícování
 • větší řezná rychost nástrojů

Odjehlování

Odstranění ostrých hran, třísek nebo otřepů komponent po skončení výrobního procesu. U menších dílů proces probíhá hromadně, velké díly se odjehlují upnuté jednotlivě.

 • odstranění třísek a otřepů
 • zamezení zadírání odlomků
 • zaoblení hran
 • sjednocení povrchu

3D optické měření tvaru a drsnosti

Ověření správnosti výroby, odchylek, dosažení požadovaných rozměrů a hodnot drsnosti 

 • rozměry
 • drsnost
 • geometrie
 • odchylka