Řezné hrany

Po výrobě vrtáků nebo frézovacích nástrojů např. broušením, nejsou břity ještě připraveny k obrábění. Na řezné hraně se vyskytuje mnoho defektů, které je potřeba vhodnou povrchovou úpravou odstranit. Optická metrologie umožňuje bezkontaktní, opakovatelné a sledovatelné 3D měření řezných nástrojů.

Následky nesprávné úpravy břitu

  • Nerovnoměrné opotřebení 
  • Nedostačující řezivost
  • Nesoulad mezi nástrojem a materiálem obrobku
  • Nadměrné opotřebení břitu až zlomení nástroje  
  • Příliš malé poloměry snižují tření povlaku

Výsledkem je obrábění, které není v souladu s očekáváními uživatele.

Ideální poloměr břitu napomáhá

  • Zvýšení životnosti nástroje
  • Zvýšení posuvové rychlosti
  • Zvýšení kvality povrchu obrobku
  • Zvýšení spolehlivosti nástroje (minimalizace chvění a hlučnosti)
  • Prevenci kuželových otvorů po vrtání

Testování místo slibů

Nechte nás dokázat Vám kvalitu našich technologií. Vyzkoušejte potenciál finální povrchové úpravy v zařízeních OTEC. Obdržíte rozsáhlé poradenství s konceptem procesu obrábění vytvořeným speciálně pro Vaši konkrétní aplikaci včetně doporučení vhodných brusných a lešticích médií. 

Nabízíme zdarma a nezávazně zpracování vzorků s protokolem o veškerých parametrech procesu.