POVRCHOVÉ ÚPRAVY FRÉZ PRO SKIVING

Fréza pro skiving je v podstatě vícechodá odvalovací fréza. Bude-li počet chodů odvalovací frézy extrémně vysoký – takový, že každý z nich tvoří jeden kompletní řezný břit – máme tu nástroj pro skiving. Povrchové úpravy řezných hran a řezných ploch fréz pro skiving zajišťují pomocí technologiemí OTEC zvýšení přesnosti a odolnosti, daleko vyšší efektivitu a hlavně zkrácení doby obrábění. 

Metoda skiving se používá zejména na výrobu ozubených kol. Požadované geometrie je dosaženo právě díky této technologii, která kombinuje tradiční odvalovací frézování a obrážení. Skiving vede k vysoké úrovni produktivity a flexibility, a řeší tak nevýhody dvou výše zmiňovaných tradičních výrobních procesů. Je tak například možné tvarovat ozubení i v případě složitějšího konturování obrobku. Platí to pro obrábění jak vnitřních, tak i vnějších geometrií. Ve srovnání s obrážením metoda skiving významně snižuje dobu trvání procesu. Při obrábění ozubení nejsou osy obrobku a nástroje v jedné rovině, ale protínají se v určitém úhlu. Produktivita pak proporčně odpovídá tomuto úhlu protnutí. Když nástroj sjede z obrobku, je relativní pohyb, vzniklý tímto úhlem, následně využit k dosažení řezné rychlosti. Vysoká relativní rychlost klade obrovské nároky na použitou obráběcí technologii, a je tedy nezbytné, aby vřeteno s nástrojem a vřeteno nesoucí obrobek byly plně synchronizovány. Skiving byl pro průmyslové uplatnění objeven již před více než sto lety, ale k realizaci plného potenciálu této metody bylo zapotřebí patřičného vývoje stabilních a plně synchronizovaných obráběcích center. Pro zvýšení přesnosti a odolnosti, tedy vlastností, které se od moderních fréz očekávají, je zásadní povrchová úprava. Díky ní je celý výrobní proces ještě efektivnější.

Leštění a vyhlazování řezných ploch na profilu zubů umožňuje hladší odvod třísek při výrobě ozubených kol. Hladký povrch také výrazně zlepšuje přilnavost karbidových vrstev při následném povlakování. K finální povrchové úpravě zaměřené na rektiifikaci řezných hran a na minimalizaci tvorby třísek se využívají zařízení pro proudové omílání společnosti OTEC. Obráběné frézy se upnou k zařízení a ponoří do nádoby s brusným médiem. Rotačním pohybem procesní nádoby dochází k pohybu obrobku v lešticím médiu. Tento proces umožňuje aplikaci na konkrétní místa na obrobku. Díky intenzivní síle je dosaženo perfektních výsledků i na těžko dostupných místech. Leštění a zaoblování ozubených kol zařízením pro proudové omílání zabere obvykle pouze několik minut. Ve srovnání s tradičními postupy jako například obrábění za sucha s použitím stlačeného vzduchu představují technologie proudového omílání společnosti OTEC mimořádnou úsporu času. Ve většině případů je vytvořením jednotných řezných hran a minimalizací tvorby třísek také výrazně prodloužena životnost nástroje. 

Zařízení pro proudové omílání OTEC SF3-RLS