Jak na vysoký lesk v drážkách karbidových nástrojů

Technologie společnosti OTEC umožňují značně zlepšení kvality nástrojů z karbidu.

Speciální postup umožňuje, aby například u řezných drážek nástrojů s karbidovými břity a hrotů vrtáků bylo dosaženo vysokého lesku. Drsnost povrchu čelní válcové frézy pak lze např. snížit z Ra 0,31 μm na 0,03 μm.

Vliv povrchové úpravy

Vrták vyleštěný pomocí technologie společnosti OTEC

Obecně závisí odvod třísek na hladkosti daného povrchu. Když se zlepší možnost odvodu třísek, nehromadí se na řezných hranách nástroje. Tím se výrazně snižuje tlak, který se na ostří vyvíjí. Jelikož jsou třísky odváděny z drážek řezných nástrojů rychleji, tolik se nezahřívají. Díky pozitivním účinkům hladkého povrchu drážek lze dosáhnout vyšší řezné rychlosti a podstatně delší životnosti nástrojů. Hladký povrch nástrojů rovněž snižuje riziko spečení s obráběným materiálem. Leštěný povrch umožňuje dosáhnout lepší řezivosti a rychlosti posuvu.

Dodatečný efekt

Řezné a tvářecí nástroje jsou často opatřeny karbidovou vrstvou s cílem zvýšit jejich kvalitu. Nanášení těchto povlaků se provádí metodou PVD nebo CVD. Tyto povlaky mají zvýšit životnost nástroje a přispět k vyšší řezné rychlosti. Kvalita těchto povlaků závisí do značné míry na finální povrchové úpravě výchozího obrobku, kvalitě jeho odjehlení a ostrosti řezných hran. Drsný povrch s otřepeným profilem zvyšuje vrubový účinek při zatížení, což vede k odlupování povlaku tvrdokovů. Povlakování obecně zvyšuje parametry drsnosti. To je dalším důvodem, proč je vhodné povrch před povlakováním vyhladit. Společnost OTEC vyvinula postup, během kterého jsou výrazné nerovnosti vyhlazeny. To značně vylepšuje povrchovou úpravu a významně snižuje vrubový účinek. Díky metodě leštění společnosti OTEC dosáhneme nejen hladkého, vyleštěného povrchu drážek, ale rovněž se zvýší přilnavost povlaků.

Tato povrchová úprava se u karbidových nástrojů provádí metodou vlečného omílání. Nástroje jsou upnuty ve speciálních držácích a jsou vysokou rychlostí vlečeny kruhovým pohybem nádobou s brusnými nebo lešticími médii

Vlečné omílací zařízení DF-3 HD

Rychlým pohybem vzniká mezi obrobkem a médii vysoký kontaktní tlak, díky němuž se v krátkém čase docílí optimálního výsledku finální povrchové úpravy. Speciální proces leštění za sucha umožňuje dosáhnout vysoce lesklé finální povrchové úpravy v kvalitě ručního leštění. Například hodnotu drsnosti Ra povrchu čelní válcové frézy lze snížit z 0,31 μm na 0,03 μm. Hladký povrch poskytuje ideální podmínky pro následné povlakování a zlepšuje přilnavost povlaku. Při minimálním otěru materiálu jsou metody finální povrchové úpravy společnosti OTEC hospodárné, technicky vyspělé a lze díky nim dosahovat nejlepších výsledků. Podle požadavků zákazníka a objemu výroby lze pro finální úpravu povrchů rovněž použít technologie proudového omílání s automatizovaným systémem. Společnost OTEC nabízí vhodnou strojní technologii nejen pro leštění obrobků z tvrdokovu, ale i pro precizní zaoblení řezných hran tvářecích nástrojů.